Новини компанії

Гігієнічний висновок або висновок СЕС - документ встановленого зразка, який засвідчує відповідність об'єкта експертизи (будь то імпортна продукція, або продукція вітчизняного виробника) - медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини, затверджується головою Держпродспоживслужби і є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи. Якщо у Вас імпортна...

Загальні відомості Технічні умови (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, що визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено відповідність таким вимогам. Технічна специфікація - відносно нове поняття в галузі технічного регулювання в Україні, запроваджене Законом України...

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні Назва продукції Позначення нормативних документів, на відповідність яким проводиться сертифікація Нормативний документ (номер пункту або показники), що встановлює обов’язкові вимоги Код за УКТЗЕД 1 2 3 4 1. Спеціальні засоби самозахисту 1.1. Зброя газова: пістолети та револьвери газові, що СОУ 78-19-001:2007 ГСТУ 78-41-001-97 СОУ 78-19-001:2007, розділи 5 - 8 9303 90 00 00 9304...

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза полягає у комплексному вивченні документів (проектів, технологічних регламентів, інвестиційних програм тощо), а також діючих об'єктів та пов'язаних з ними небезпечних факторів на відповідність вимогам санітарних норм. Державна санітарно-епідеміологічна передбачає: визначення безпеки господарської та іншої діяльності, умов праці, навчання, виховання, побуту, що прямо чи побічно...

Сертифікат відповідності — документ, що виданий для підтвердження того, що продукція, система якості, система управління якістю, система управління довкіллям, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, визначеного чинним законодавством. (Згідно з Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»). Терміни сертифікат якості та...

Технічний регламент — законодавчий акт, прийнятий органом влади, що містить обов'язкові технічні вимоги або безпосередньо, або шляхом посилання на стандарт(и), або шляхом застосування взаємопов'язаних стандартів. ТР є найсуворішою формою нетарифного регулювання, дозволяючи органам влади вирішувати завдання захисту життя, здоров'я, майна, охорони довкілля.   Технічні регламенти в Україні В Україні...

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ 01.02.2005  № 28 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 травня 2005 р. за № 466/10746 Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 171...

Сертифікат ISO 14001 документ міжнародного рівня, який видається для підтвердження якості та надійності діючих на підприємстві системи екологічного менеджменту. Наявність на підприємстві сертифіката ISO 14001 свідчить про те, що організація володіє достатньою кількістю ресурсів для здійснення успішної екологічної діяльності свого виробництва. Цілі впровадження стандартів серії ISO 14000: ...

Сертифікат ISO 9001 - міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до систем управління якістю (СУЯ) для організацій, діяльність яких спрямована на підвищення задоволеності споживачів, а також для тих компаній, які прагнуть забезпечити відповідність якості продукції (послуг) вимогам споживачів, в тому числі законодавчим і нормативним вимогам, застосовним...

Сертифікація - процедура, завдяки якій виробники продукції або ті, хто займається її реалізацією, можуть отримати документальне підтвердження відповідності такої продукції (систем управління якістю, навколишнім середовищем, охороною праці, персоналу) вимогам, встановленим на законодавчому рівні в Україні. Сертифікація в Україні може бути як обов'язковою, так і Сертифікат...