Новости компании

  7001 00 Склобiй, скрап скляний та iншi вiдходи скла; скло у блоках: 7002 Скло у виглядi куль (крiм мiкросфер товарної позицiї 7018), пруткiв або трубок, необроблене: 7003 Скло лите i прокатне, у виглядi листiв, пластин або профiльоване, з поглинальним, вiдбивальним або невiдбивальним шаром чи без нього, але не оброблене iншим...

  6801 00 00 00 Брущатка, бордюрний камiнь та плити для брукування з природного каменю (крiм сланцю) 6802 Оброблений камiнь (крiм сланцю) для пам'ятникiв або будiвництва та вироби з цього каменю, за винятком виробiв товарної позицiї 6801; кубики для мозаїки та аналогiчнi вироби з природного каменю (включаючи сланець), на...

  6501 00 00 00 Капелюшнi форми, капелюшнi заготiвки та ковпаки, неформованi, без полiв; плоскi та цилiндричнi заготiвки (включаючи повздовжнiй розрiз) з фетру 6502 00 00 00 Капелюшнi напiвфабрикати, плетенi або виготовленi сполученням смужок з рiзних матерiалiв, неформованi, без полiв, без пiдкладки та оздоблення 6504 00 00 00 Капелюхи та iншi...

  6601 Парасольки та парасольки вiд сонця (включаючи парасольки-палицi, садовi парасольки та подiбнi парасольки): 6602 00 00 00 Палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та подiбнi вироби 6603 Частини, оздоблювальнi деталi та пристосування до виробiв товарної позицiї 6601 або 6602: ...

  6701 00 00 00 Шкурки та iншi частини птахiв, вкритi пiр'ям або пухом, пiр'я, частини пiр'я, пух та вироби з цих матерiалiв (крiм виробiв товарної позицiї 0505 та оброблених стовбурiв i стрижнiв пiр'я) 6702 Штучнi квiти, листя, плоди та їх частини; вироби iз штучних квiтiв, листя або плодiв: 6703...

  6401 Водонепроникне взуття з пiдошвою i верхом з гуми або пластмаси, який не прикрiплюється до пiдошви i не з'єднується з нею нi нитковим, нi шпильковим, нi гвiздковим, нi гвинтовим, нi будь-яким iншим подiбним способом: 6402 Iнше взуття на пiдошвi та з верхом з гуми або пластмаси: 6403 Взуття на пiдошвi...

  6201 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6203: 6202 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6204: 6203 Костюми, комплекти, пiджаки, штани, комбiнезони iз шлейками, бриджi...

  6101 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для чоловiкiв або хлопцiв, крiм виробiв товарної позицiї 6103: 6102 Пальта, пiвпальта, накидки, плащi, анораки (включаючи лижнi куртки), куртки та подiбнi вироби, трикотажнi, для жiнок або дiвчат, крiм виробiв товарної позицiї 6104: 6103 Костюми, комплекти, пiджаки,...