Новости компании

  8101 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт: 8102 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт: 8103 Тантал i вироби з танталу, включаючи вiдходи та брухт: 8104 Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт: 8105 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту,...

  7901 Цинк необроблений: 7902 00 00 00 Вiдходи та брухт цинковi 7903 Пил, порошки та луска цинковi: 7904 00 00 00 Прутки, бруски, профiлi та дрiт цинковi 7905 00 00 00 Листи, пластини, стрiчки та фольга цинковi 7907 00 00 00 iншi вироби з цинку ...

  7601 Алюмiнiй необроблений: 7602 00 Вiдходи та брухт алюмiнiєвi: 7603 Порошки та луска алюмiнiєвi: 7604 Прутки, бруски та профiлi алюмiнiєвi: 7605 Дрiт алюмiнiєвий: 7606 Плити, листи та стрiчки алюмiнiєвi, товщина яких перевищує 0,2 мм: 7607 Фольга алюмiнiєва (тиснена або нетиснена, на основi або без основи з паперу, картону, пластмаси або подiбних матерiалiв) завтовшки (без урахування основи) не бiльш...

  7501 Штейни нiкелевi, агломерати оксидiв нiкелю та iншi промiжнi продукти металургiї нiкелю: 7502 Нiкель необроблений: 7503 00 Вiдходи та брухт нiкелевi: 7504 00 00 00 Порошки та луска нiкелевi 7505 Прутки, бруски, профiлi та дрiт нiкелевi: 7506 Плити, листи, стрiчки та фольга нiкелевi: 7507 Труби, трубки та фiтинги для них (наприклад, муфти, колiна, втулки) нiкелевi: 7508 Iншi вироби нiкелевi: ...

  7401 00 00 00 Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена) 7402 00 00 00 Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування 7403 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi: 7404 00 Вiдходи i брухт мiднi: 7405 00 00 00 Лiгатури на основi мiдi 7406 Порошки та луска мiднi: 7407 Прутки, бруски та профiлi мiднi: 7408 Дрiт мiдний: 7409 Плити, листи та стрiчки з...

  7301 Палi шпунтовi з чорних металiв, просвердленi або непросвердленi, перфорованi або неперфорованi, монолiтнi або зробленi iз збiрних елементiв; кутики фасоннi та спецiальнi профiлi зварнi з чорних металiв: 7302 Вироби з чорних металiв для залiзничних або трамвайних колiй: рейки, контррейки та зубчастi рейки, перекладнi рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладнi...

  [72A] ПЕРВИННI ПРОДУКТИ; ПРОДУКТИ У ФОРМI ГРАНУЛ ТА ПОРОШКУ [72B] СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА (СТАЛЬ НЕЛЕГОВАНА) [72C] СТАЛЬ КОРОЗIЙНОСТIЙКА (НЕРЖАВIЮЧА) [72D] IНША СТАЛЬ ЛЕГОВАНА; ПРУТКИ ТА БРУСКИ ПОРОЖНИСТI ДЛЯ БУРОВИХ РОБIТ З ЛЕГОВАНОЇ АБО НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛI ...

  [71A] ПЕРЛИ ПРИРОДНI ЧИ КУЛЬТИВОВАНI, ДОРОГОЦIННЕ АБО НАПIВДОРОГОЦIННЕ КАМIННЯ [71B] ДОРОГОЦIННI МЕТАЛИ; МЕТАЛИ, ПЛАКОВАНI ДОРОГОЦIННИМИ МЕТАЛАМИ [71C] ЮВЕЛIРНI ВИРОБИ, ВИРОБИ МАЙСТРIВ ЗОЛОТИХ I СРIБНИХ СПРАВ ТА IНШI ВИРОБИ ...