Новости компании

  9201 Фортепiано, включаючи автоматичнi; клавесини та iншi клавiшнi струннi iнструменти: 9202 Iншi iнструменти музичнi струннi (наприклад, гiтари, скрипки, арфи): 9205 Iнструменти музичнi духовi (наприклад, клавiшнi органи з трубами, акордеони, кларнети, труби, волинки), крiм ярмаркових органiв i механiчних шарманок: 9206 00 00 00 Iнструменти музичнi ударнi (наприклад, барабани, ксилофони, тарiлки, кастаньєти, маракаси) 9207 Iнструменти музичнi,...

  9001 Волокна оптичнi та джгути волоконно-оптичнi; iншi кабелi волоконно-оптичнi, крiм кабелiв товарної позицiї 8544; листи та пластини з поляризацiйного матерiалу; лiнзи (включаючи контактнi), призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи з будь-яких матерiалiв, неоправленi, крiм таких елементiв з оптично необробленого скла: 9002 Лiнзи, призми, дзеркала та iншi оптичнi елементи...

  8901 Судна круїзнi, екскурсiйнi, пороми, вантажнi судна, баржi та iншi плавучi засоби, призначенi для перевезення людей або вантажiв: 8902 00 Судна риболовнi; плавучi бази та iншi судна для переробки та консервування рибних продуктiв: 8903 Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту; гребнi човни та каное: 8904 00 Буксири та судна-штовхачi: 8905 Маяки...

  8801 00 Аеростати та дирижаблi; планери, дельтаплани та iншi лiтальнi апарати безмоторнi: 8802 Iншi апарати лiтальнi (наприклад, вертольоти, лiтаки); космiчнi апарати (включаючи супутники) та суборбiтальнi i космiчнi ракети-носiї: 8803 Частини лiтальних апаратiв товарної позицiї 8801 або 8802: 8804 00 00 00 Парашути (включаючи керованi парашути та параплани) i ротошути; їх частини та...

  8701 Трактори (за винятком тракторiв товарної позицiї 8709): 8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя: 8703 Автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобiв товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi: 8704 Моторнi транспортнi засоби...

  8601 Залiзничнi локомотиви iз зовнiшнiм джерелом електроживлення або з живленням вiд електричних акумуляторiв: 8602 Iншi залiзничнi локомотиви; локомотивнi тендери: 8603 Самохiднi вагони пасажирськi залiзничнi або трамвайнi, вантажнi вагони, вагони-платформи, крiм включених до товарної позицiї 8604: 8604 00 00 00 Транспортнi засоби самохiднi або несамохiднi для ремонту та технiчного обслуговування залiзничних або трамвайних...

  8501 Двигуни та генератори, електричнi (крiм електрогенераторних установок): 8502 Електрогенераторнi установки та обертовi електричнi перетворювачi: 8503 00 Частини, призначенi виключно або переважно для машин товарної позицiї 8501 або 8502: 8504 Трансформатори електричнi, статичнi перетворювачi електричнi (наприклад, випрямлячi), котушки iндуктивностi та дроселi: 8505 Електромагнiти; магнiти постiйнi та вироби, призначенi для перетворення на постiйнi магнiти пiсля...

  8401 Реактори ядернi; неопромiненi паливнi елементи (твели) для ядерних реакторiв; обладнання та пристрої для роздiлення iзотопiв: 8402 Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрiтої води: 8403 Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402: 8404 Допомiжне обладнання для...

  8301 Замки висячi i врiзнi (такi, що замикаються ключем, кодовi, електричнi або неелектричнi), з недорогоцiнних металiв; засувки та рами iз засувками, об'єднанi iз замками, з недорогоцiнних металiв; ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв: 8302 Арматура крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв,...

  8201 Iнструменти ручнi: лопати штиковi та совковi, кирки, мотики, сапи, вила та граблi; сокири, сiкачi та аналогiчнi iнструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси та серпи, ножi для рiзання сiна чи соломи, ножицi для пiдрiзання живоплоту, ножицi садовi та iншi ручнi iнструменти, що використовуються у сiльському...