Новости компании

  - [0102 2] велика рогата худоба: - - 0102 21 чистопороднi племiннi тварини: - - - 0102 21 10 00 нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) - - - 0102 21 30 00 корови - - - 0102 21 90 00 iншi - - 0102 29 iншi: - - - 0102 29 10 00 масою не...

  9701 Картини, малюнки та пастелi, повнiстю виконанi вручну, за винятком малюнкiв товарної позицiї 4906 та iнших готових виробiв, розмальованих або декорованих вручну; колажi та аналогiчнi декоративнi зображення: 9702 00 00 00 Оригiнали гравюр, естампiв та лiтографiй 9703 00 00 00 Оригiнали скульптур i статуеток з будь-якого матерiалу 9704 00 00 00 Марки...

  9503 00 Триколiснi велосипеди, самокати, педальнi автомобiлi та аналогiчнi iграшки на колесах; ляльковi коляски; ляльки; iншi iграшки; моделi зменшеного розмiру ("у масштабi") та аналогiчнi моделi для розваг, дiючi чи недiючi; головоломки рiзнi: 9504 Консолi та обладнання для вiдеоiгор, товари для розваг, настiльнi або кiмнатнi iгри, включаючи столи для...

  9601 Кiстка слонова оброблена, кiстка, панцир черепаховий, рiг, роги оленiв, корали, перламутр та iншi матерiали тваринного походження для рiзьблення та вироби з цих матерiалiв (включаючи вироби, що виготовленi формуванням): 9602 00 00 00 Матерiали обробленi рослинного або мiнерального походження для рiзьблення та вироби з них; вироби формованi або...

  9401 Меблi для сидiння (крiм включених до товарної позицiї 9402), якi перетворюються або не перетворюються на лiжка, та їх частини: 9402 Меблi медичнi, хiрургiчнi, стоматологiчнi або ветеринарнi (наприклад, операцiйнi столи, столи оглядовi, лiкарнянi лiжка з механiчним пристроєм, стоматологiчнi крiсла); перукарськi крiсла та аналогiчнi крiсла з пристроєм для обертання,...

  9301 Зброя бойова, крiм пiстолетiв, револьверiв та зброї товарної позицiї 9307: 9302 00 00 Револьвери та пiстолети, крiм зазначених у товарнiй позицiї 9303 або 9304: 9303 Iнша зброя вогнепальна та аналогiчнi засоби, що використовують заряд вибухової речовини (наприклад, спортивна гладкоствольна та нарiзна зброя, вогнепальна зброя, яка заряджається з дула, ракетницi...

  9101 Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами: 9102 Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, крiм включених до товарної...