Новости компании

Група 64 Взуття, гетри та аналогiчнi вироби; їх частини Група 65 Головнi убори та їх частини Група 66 Парасольки вiд дощу та сонця, палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти для верхової їзди та їх частини Група 67 Обробленi пiр'я та пух i вироби з них; штучнi квiти; вироби з волосся людини ...

Група 50 Шовк Група 51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу Група 52 Бавовна Група 53 Iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi Група 54 Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв Група 55 Синтетичнi або штучнi штапельнi...

Група 47 Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури Група 48 Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону Група 49 Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани ...

Група 44 Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля Група 45 Корок та вироби з нього Група 46 Вироби iз соломи, трави еспарто та iнших матерiалiв, якi використовуються для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби ...

Група 41 Шкури необробленi (крiм натурального та штучного хутра) i шкiра вичинена Група 42 Вироби iз шкiри; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку) Група 43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього ...

Група 28 Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв Група 29 Органiчнi хiмiчнi сполуки Група 30 Фармацевтична продукцiя Група 31 Добрива Група 32 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш Група...

  Група 25 Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент Група 26 Руди, шлак i зола Група 27 Палива мiнеральнi; нафта i продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi ...

Група 15 Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження ...

Група 06 Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень Група 07 Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульби Група 08 Їстiвнi плоди та горiхи; шкiрки цитрусових або динь Група 09 Кава, чай, мате або парагвайський чай, прянощi Група 10 Зерновi культури Група 11 Продукцiя борошномельно-круп'яної промисловостi;...