Новости компании

Група 16 Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних Група 17 Цукор i кондитерськi вироби з цукру Група 18 Какао та продукти з нього Група 19 Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби Група 20 Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших...

Група 94 Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї Група 95 Iграшки, iгри та спортивний iнвентар; їх частини та приладдя Група 96 Рiзнi готовi вироби ...

Група 90 Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя Група 91 Годинники всiх видiв та їх частини Група 92 Музичнi iнструменти; їх частини та приладдя ...

Група 86 Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання всiх видiв Група 87 Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та...

Група 84 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини Група 85 Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку; телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя ...

Група 72 Чорнi метали Група 73 Вироби з чорних металiв Група 74 Мiдь i вироби з неї Група 75 Нiкель i вироби з нього Група 76 Алюмiнiй i вироби з нього Група 78 Свинець i вироби з нього Група 79 Цинк i вироби з нього Група 80 Олово i вироби з нього Група 81 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них Група 82 Iнструменти,...

Група 71 Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети ...

Група 68 Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв Група 69 Керамiчнi вироби Група 70 Скло та вироби iз скла ...