Новости компании

  2001 Овочi, плоди та iншi їстiвнi частини рослин, приготовленi або консервованi з доданням оцту чи оцтової кислоти: 2002 Томати, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти: 2003 Гриби та трюфелi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової кислоти: 2004 Iншi овочi, приготовленi або консервованi без додання оцту чи оцтової...

  1901 Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупiв, крохмалю або солодового екстракту, без вмiсту какао або з вмiстом менш як 40 мас. % какао в перерахунку на повнiстю знежирену основу, в iншому мiсцi не зазначенi; готовi харчовi продукти iз сировини товарних позицiй 0401-0404, без...

  1801 00 00 00 Какао-боби, цiлi або розмеленi, сирi або смаженi 1802 00 00 00 Шкаралупи, шкiрки (лушпайки) та iншi вiдходи какао 1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена: 1804 00 00 00 Какао-масло, какао-жир 1805 00 00 Какао-порошок, без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин: 1806 Шоколад та iншi готовi харчовi продукти з вмiстом какао: ...

  1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових бурякiв i хiмiчно чиста цукроза, у твердому станi: 1702 Iншi цукри, включаючи хiмiчно чистi лактозу, мальтозу, глюкозу та фруктозу, у твердому станi; сиропи з цукрiв без додання ароматичних добавок або барвникiв; мед штучний, змiшаний або не змiшаний з натуральним медом;...

  1601 00 Ковбаси та аналогiчнi вироби з м'яса, м'ясних субпродуктiв чи кровi; готовi харчовi продукти, виготовленi на основi цих виробiв: 1602 Iншi готовi чи консервованi продукти з м'яса, м'ясних субпродуктiв або кровi: 1603 00 Екстракти та соки з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв чи iнших водяних безхребетних: 1604 Готова або консервована риба;...

  1501 Жир свинячий (включаючи лярд) i жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503: 1502 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503: 1503 00 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-ойль) i тваринне масло, неемульгованi, незмiшанi, не приготовленi iншим способом: 1504 Жири i масла та їх фракцiї,...

  1401 Матерiали рослинного походження (наприклад, бамбук, iндiйська тростина, або ротанг, тростина, очерет, лоза, рафiя, очищена, вибiлена або пофарбована солома злакiв, липова кора), що використо-вуються в основному для плетiння: 1404 Матерiали рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi: ...

  1301 Шелак природний, неочищений; природнi камедi, смоли, гумiсмоли та живицi (наприклад бальзами): 1302 Соки i екстракти рослинного походження; пектиновi речовини, пектинати i пектати; агар-агар та iншi клеї i загусники рослинного походження, видозмiненi або невидозмiненi: ...

  1201 Соєвi боби, подрiбненi або неподрiбненi: 1202 Арахiс, несмажений або не приготовлений iншим способом, лущений або нелущений, подрiбнений або неподрiбнений: 1203 00 00 00 Копра 1204 00 Насiння льону, подрiбнене або неподрiбнене: 1205 Насiння свирiпи або рiпаку, подрiбнене або неподрiбнене: 1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене: 1207 Насiння та плоди iнших олiйних культур, подрiбненi або неподрiбненi: 1208 Борошно з...

  1101 00 Борошно пшеничне або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину): 1102 Борошно iз зерна iнших зернових культур, крiм пшеничного або iз сумiшi пшеницi та жита (меслину): 1103 Крупи, крупка та гранули iз зерна зернових культур: 1104 Зерно зернових культур, оброблене iншими способами (наприклад, лущене, плющене, у виглядi пластiвцiв, обрушене, рiзане (ядро)...