Новости компании

  4001 Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогiчнi природнi смоли у первинних формах або у виглядi пластин, листiв, смужок або стрiчок: 4002 Каучук синтетичний i фактис, одержанi з олiй або масел, у первинних формах або у формi пластин, листiв чи стрiчок; сумiшi будь-якого продукту товарної позицiї 4001...

  3801 Графiт штучний; графiт колоїдний або напiвколоїдний; вироби на основi графiту або iнших форм вуглецю у виглядi паст, блокiв, пластин або iнших напiвфабрикатiв: 3802 Вугiлля активоване; продукцiя мiнеральна природна активована; вугiлля тваринного походження, включаючи використане тваринне вугiлля: 3803 00 Олiя талова, рафiнована або нерафiнована: 3804 00 00 00 Луг, що залишається вiд...

  3701 Фотопластинки та фотоплiвка, плоскi, сенсибiлiзованi, неекспонованi, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону чи тканини; плiвка плоска для моментальної фотографiї, сенсибiлiзована, неекспонована, в упаковках або без них: 3702 Фотоплiвка в рулонах, сенсибiлiзована, неекспонована, з будь-яких матерiалiв, крiм паперу, картону або тканини; плiвка для моментальної фотографiї у рулонах, сенсибiлiзована,...

  3601 00 00 00 Порохи 3602 00 00 00 Готовi вибуховi речовини, крiм порохiв 3603 00 Шнури вогнепровiднi, шнури детонаторнi; капсулi ударнi або детонаторнi, запали, електродетонатори: 3604 Феєрверки (вироби для влаштування феєрверкiв), сигнальнi, дощовi (протиградовi) ракети, протитуманнi сигнали та iншi пiротехнiчнi вироби: 3605 00 00 00 Сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604 3606 Фероцерiй та...

  3501 Казеїн, казеїнати та iншi похiднi казеїнiв; казеїновi клеї: 3502 Альбумiни (бiлки) (включаючи концентрати з кiлькох сироваткових бiлкiв iз вмiстом бiльш як 80 мас.% сироваткових бiлкiв у перерахунку на суху речовину); альбумiнати та iншi похiднi альбумiнiв: 3503 00 Желатин (включаючи вироблений у формi квадратних або прямокутних листкiв, з поверхневою обробкою...

  3401 Мило; поверхнево-активнi органiчнi речовини та мийнi засоби, якi застосовуються як мило, у формi брускiв, брикетiв або фiгурних формованих виробiв з вмiстом або без вмiсту мила; поверхнево-активнi органiчнi речовини та засоби для миття шкiри у виглядi рiдини або крему, розфасованi для роздрiбної торгiвлi, якi мiстять або...

  3301 Олiї ефiрнi недетерпенiзованi (якi мiстять терпени) або детерпенiзованi (якi не мiстять терпенiв), включаючи конкрети та абсолюти (екстракти квiткових ефiрних олiй); резиноїди; екстрагованi ефiрнi олiї; концентрати ефiрних олiй у жирах, жирних олiях, восках або в iнших подiбних речовинах, одержанi способом анфлеражу або мацерацiї; терпеновi побiчнi продукти...

  3201 Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi, ефiри простi i складнi та iншi похiднi: 3202 Синтетичнi органiчнi дубильнi речовини; неорганiчнi дубильнi речовини; дубильнi препарати iз вмiстом або без вмiсту природних дубильних речовин; ферментнi препарати для обробки матерiалу перед дубленням: 3203 00 Барвники рослинного або тваринного походження (включаючи барвнi...

  3101 00 00 00 Добрива тваринного або рослинного походження, у сумiшi або нi, пiдданi хiмiчнiй обробцi або нi; добрива, одержанi у результатi змiшування або хiмiчної обробки речовин тваринного або рослинного походження 3102 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, азотнi: 3103 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, фосфорнi: 3104 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi, калiйнi: 3105 Добрива мiнеральнi або хiмiчнi...