Новости компании

  5001 00 00 00 Кокони шовкопряда, придатнi для розмотування 5002 00 00 00 Шовк-сирець (некручений) 5003 00 00 00 Вiдходи шовковi (включаючи кокони, не придатнi для розмотування, вiдходи коконних ниток та розпушенi вiдходи) 5004 00 Нитки шовковi (крiм пряжi з шовкових вiдходiв), не розфасованi для роздрiбної торгiвлi: 5005 00 Пряжа з шовкових вiдходiв, не...

  4801 00 00 00 Папiр газетний у рулонах або в аркушах 4802 Папiр та картон некрейдованi ґатункiв, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфорованi карти i неперфорованi паперовi стрiчки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм паперу товарної позицiї 4801 або...

  4901 Друкованi книги, книжки, брошури, листiвки та аналогiчнi друкованi матерiали, зброшурованi або у виглядi окремих аркушiв: 4902 Газети, журнали та iншi перiодичнi видання, iлюстрованi або неiлюстрованi, з вмiстом або без вмiсту рекламних матерiалiв: 4903 00 00 00 Книжки-малюнки, книги для малювання або розфарбовування, дитячi 4904 00 00 00 Ноти, друкованi або рукописнi,...

  4701 00 Механiчна деревинна маса: 4702 00 00 00 Целюлоза деревинна, розчиннi сорти 4703 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крiм розчинних сортiв: 4704 Целюлоза деревинна, сульфiтна, крiм розчинних сортiв: 4705 00 00 00 Деревинна маса, одержана поєднанням механiчних та хiмiчних процесiв виготовлення 4706 Маса волокниста, одержана з регенерованого паперу або картону (з вiдходiв та макулатури), або...

  4501 Натуральний корок, необроблений або начорно оброблений; вiдходи корка; подрiбненi, гранульованi або меленi: 4502 00 00 00 Натуральний корок, з вилученим зовнiшнiм шаром або начорно обрiзаний, або у виглядi прямокутникiв (включаючи квадратнi), блокiв, плит, листiв або смуг (включаючи заготiвки для виготовлення коркiв з незакругленими краями) 4503 Вироби з натурального корка: 4504 Корок...

  4601 Плетенi та подiбнi вироби з матерiалiв для плетiння, зiбранi або не зiбранi у смуги; матерiали для плетiння, плетенi та аналогiчнi вироби з матерiалiв для плетiння, зв'язанi у паралельнi пасма або сплетенi у виглядi листiв, закiнченi або незакiнченi вироби (наприклад, килимки, циновки, рогожi та ширми): 4602 Кошиковi, плетенi...

  4401 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв тощо; деревна трiска або стружка; тирса, трiска, стружка, уламки та вiдходи деревини та скрап, агломерованi або неагломерованi, у виглядi колод, полiн, брикетiв, гранул тощо: 4402 Вугiлля деревне (включаючи вугiлля iз шкаралупи або з горiхiв), агломероване або неагломероване: 4403 Лiсоматерiали необробленi,...

  4301 Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та iншi обрiзки, придатнi для використання у виробництвi хутрових виробiв), крiм шкiрсировини та шкур товарних позицiй 4101, 4102 або 4103: 4302 Хутровi шкурки дубленi або вичиненi (включаючи голови, хвости, лапи та iншi частини або обрiзки хутрових шкурок), нез'єднанi або з'єднанi (без...

  4201 00 00 00 Вироби шорно-сiдельнi та упряж для будь-яких тварин (включаючи постромки, поводи, наколiнники, намордники, попони для сiдел, чепраки, сiдельнi кобури, попонки для собак тощо), виготовленi з будь-яких матерiалiв 4202 Саквояжi, чемодани, дорожнi дамськi сумки-чемоданчики, кейси для дiлових паперiв, портфелi, шкiльнi ранцi, футляри та чохли для окулярiв,...

  4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок: 4102 Шкури необробленi овець...