Написание и согласование Технических Условий

Написание и согласование Технических Условий

Основним документом, необхідним для виробництва харчової продукції, є Технічне умова (Ту). У ньому перераховані технічні вимоги, яким повинен відповідати продукт що випускається, а також прописуються процедури, за допомогою яких встановлюється, наскільки ці вимоги дотримувалися. Документ повинен відповідати технічним регламентам державних або міждержавних стандартів, а також санітарним правилам і нормам.

Технічні умови можна придбати в готовому вигляді, а можна замовити їх розробку спеціалізованим організаціям.

Розробка технічних умов може знадобитися у випадках, коли специфіка продукції така, що умови її випуску не визначено технічними регламентами, ДСТУ або при випуску ексклюзивної продукції. При розробці технічних умов необхідно пройти кілька етапів:

максимально докладний опис продукту, розробка і оформлення технічного умови (прописуються вимоги по безпеці, маркіровці, умови зберігання і транспортування, методи контролю, гарантії виробника), погодження та затвердження технічного умови (воно повинно бути погоджено з замовником).

Затвердження технічного умови (стверджує виробник), реєстрація технічного умови (йому присвоюється індивідуальний номер, який вноситься в єдиний реєстр технічних умов).
Найчастіше харчові підприємства замовляють готові технічні умови, це значно дешевше і швидше, крім того готові технічні умови пройшли всі необхідні узгодження і, як правило, випробувані на виробництві. Але тут є і свої недоліки: зміна готового технічного умови несе додаткові витрати, також по ним не можна випускати ексклюзивну продукцію. Таким чином рішення про покупку готового документа або замовленні нової розробки вирішується самим виробником в залежності від фінансових можливостей і характеру його виробництва. Важливо уникати недобросовісних виконавців і звертатися до надійних організаціям з надійною репутацією.

 

Замовити ТУ можно тут